OBJECTIUS PEDAGÒGICS 17-18

OBJECTIUS GENERALS PEDAGÒGICS

 

 • Potenciar la relació família-escola com a eina de corresponsabilitat.

 

Per això ens proposem:

 

 • Seguir mantenint la bona línia de comunicació família-tutor-escola basada en el tracte proper, familiar i personal.
 • Proporcionar més espais de relació del tutor amb les famílies.
 • Augmentar a primària la presència del tutor a l’aula.

 

 • Dotar el professorat de més competències per atendre la diversitat amb diferents dinàmiques per tal de millorar la convivència i l’assoliment dels resultats acadèmics.

 

Per això ens proposem:

 

 • Augmentar la presencia d’un segon professor a l’aula a totes les etapes.
 • Iniciar l’elaboració del Pla de Convivència com a eina educativa de prevenció de conflictes.
 • Incorporar la mediació a l’ESO.
 • Dur a terme la formació en educació emocional del professorat a través del projecte TREVA.
 • Aplicar l’itinerari psicopedagògic marcat per Vedruna Catalunya.

 

 • Continuar amb els bons resultats acadèmics partint sempre d’uns objectius molt clars d’assoliment.

 

Per això ens proposem:

 

 • Mantenir i millorar els resultats de les proves d’avaluació externa.
 • Desvetllar els diferents talents, aptituds i actituds de l’alumnat.
 • Continuar integrant l’ús de les noves tecnologies dins de les matèries.
 • Implementar noves estratègies i eines metodològiques.

 


També et pot interessar...

PROJECTE EDUCATIU

  Us presentem  el Projecte Educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació. Un Projecte que explícita un estil d'educar inspirat en la Propost...

llegir més »

TRETS D'IDENTITAT

El compromís amb una educació en valors com a base d’una convivència veritablement humana, des d’una perspectiva cristiana i en el marc d’una soc...

llegir més »

RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA

AMPA: L’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) de l’escola Vedruna Sant Elies està formada per totes les famílies que confien l’educació dels...

llegir més »