Projectes Cientifico-tècnics

Un dels nostres objectius prioritaris de l’escola Vedruna St. Elies, és el d’impulsar un projecte educatiu orientat a desenvolupar la competència científica, la creativitat i el raonament lògic amb la finalitat de dotar els nostres alumnes d’unes destreses i coneixements indispensables per afrontar el repte d’un món en el que la ciència i la tecnologia en són protagonistes.

L’aplicació des de P3 i fins a 4t d’ ESO de diverses iniciatives estructurades i coherents encaminades a potenciar el raonament científic, l’experimentació i l’impuls de nous projectes tecnològics són la base del nostre treball per l’excel·lència per tal de descobrir i potenciar els talents i vocacions científiques dels nostres alumnes.

Accions que es porten a terme:

  • Experimentació i raonament científico-matemàtic.
  • Projectes de robòtica adaptats a les diferents etapes: Bee-Bot, “ Lego WeDo”, “ Lego WeDo 2.0”, “ Lego Mindstorms”, “ Arduino”.
  • Programació amb diferents llenguatges: Scratch, mBlock, Python3.
  • Projectes tecnològics: construcció d’objectes amb o sense mecanismes i circuits, construcció de màquines simples i mecanismes amb material LEGO.
  • Crear ponts amb agents externs a l’escola vinculats amb el camp científic.
  • Participació en activitats i concursos de matemàtiques.
  • Participació en activitats de l’àmbit científic i matemàtic per potenciar talents.També et pot interessar...

PROJECTE EDUCATIU

  Us presentem  el Projecte Educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació. Un Projecte que explícita un estil d'educar inspirat en la Propost...

llegir més »

TRETS D'IDENTITAT

El compromís amb una educació en valors com a base d’una convivència veritablement humana, des d’una perspectiva cristiana i en el marc d’una soc...

llegir més »

RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA

AMPA: L’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) de l’escola Vedruna Sant Elies està formada per totes les famílies que confien l’educació dels...

llegir més »