Un NADAL Sostenible

 Cada dia es generen tonelades de brossa que acaben contaminant el planeta. Tanmateix, existeixen mesures senzilles i eficaces que es poden posar en pràctica per contribuir a cuidar el medi ambient, com és el cas del reciclatge. El respecte i l’estima per el medi ambient és un valor que va bé treballar des de petits. A l’escola, transmetem als nostres alumnes el valor que tenen les coses, el què costa aconseguir-les i també mitjançant diverses activitats els endinsem en el món de la reutilització i el reciclatge. 

   1112_1_Escola_Verda.pdf