PROJECTE DE MINDFULNESS A L'ESCOLA (TREVA)

Un dels continguts que es van explicar a la reunió de pares-tutors va ser la importància que, com a escola, volem donar al tractament de la persona, entesa en tota la seva integritat.

Per aquest motiu, com a escola iniciem un projecte de MINDFULNESS a tres cursos vista per treballar la persona des del punt de vista de la interioritat.

Basat en les últimes investigacions en neurociència i validat qualitativa i quantitativament per diversos estudis científics, el programa TREVA (Tècniques de Relaxació Vivencial Aplicades a l’Aula) ens dóna resposta a la necessitat de calma i clima positiu del centre. És també un recurs més d’innovació pedagògica per l’aprenentatge i el desenvolupament personal de l’alumnat i el professorat.

Els objectius del programa TREVA són:

  • Millorar el rendiment acadèmic a través del desenvolupament de l’atenció, la memòria i el bon clima d’aula.
  • Disminuir l’estrés del docent.
  • Millorar la intel.legència emocional a través de totes les seves competències.
  • Fomentar la interioritat.

Durant aquest curs 17-18 hem començat amb el primer nivell (TREVA 1) que consisteix en treballar amb tot els docents del centre el coneixement, des de la pròpia experiència, de les tècniques de relaxació vivencial. Els cursos següents aniran destinats a com implementar aquestes tècniques a les aules en el dia a dia de la vida escolar.

 

Us proposem una lectura de la següent entrevista; podreu conèixer i entendre què és exactament el NINDFULNESS aplicat a les aules i els beneficis que comporta:

 

http://blog.tiching.com/daniel-rechtschaffen-mindfulness-facilita-rendimiento-academico/?utm_content=CMPDanielRechtschaffen&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=twitter